FIŞA PROIECTULUI

 

Titlul proiectului: Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii POSDRU/87/1.3./S/58422

Programul în cadrul căruia se derulează proiectul:

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de derulare: 1 septembrie 2010 – 30 aprilie 2013

Partenerii:

Casa Corpului Didactic Cluj – beneficiar

SC SIVECO România SA – partener

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea competenţelor în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, a 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din judeţele Cluj, Bihor, Sibiu şi Mureş printr-un program modern de formare continuă, până în anul 2013

Grupul ţintă:  800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplinedin aria curriculară Tehnologii, din judeţele Cluj, Bihor, Sibiu şi Mureş

Activităţile proiectului:

ACTIVITATEA 1. Conferinţa “ Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii

ACTIVITATEA 2. Acreditarea programului de formare continuă

ACTIVITATEA 3. Crearea şi administrarea portalului formării

ACTIVITATEA 4. Livrarea programului de formare

ACTIVITATEA 5. Simpozionul ”Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria curriculară Tehnologii

Bugetul total al proiectului: 5672238 lei