FIŞA PROIECTULUI

 

Titlul proiectului: Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică POSDRU/87/1.3./S/56116

Programul în cadrul căruia se derulează proiectul:

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de derulare: 1 septembrie 2010 – 30 aprilie 2013

Partenerii:

Casa Corpului Didactic Cluj – beneficiar

SC SIVECO România SA – partener

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea competenţelor a 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţele Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu, printr-un program modern de formare continuă în sprijinul dezvoltării carierei didactice, până în 2013.

Grupul ţintă: 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţele Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu care susţin examene pentru titularizarea în învăţământ, obţinerea definitivării şi a gradelor didactice

Activităţile proiectului:

ACTIVITATEA 1. Conferinţa “Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică”

ACTIVITATEA 2. Acreditarea programului de formare continuă

ACTIVITATEA 3. Crearea şi administrarea portalului formării

ACTIVITATEA 4. Livrarea programului de formare

ACTIVITATEA 5. Simpozionul ”Reuşita în cariera didactică”

Bugetul total al proiectului: 5 672 238 lei