INFORMAŢII GENERALE

 

“Inspiring Professional Lifelong Excellence in ICT Teacher Development”
Proiect derulat în cadrul Programului Leonardo da Vinci– Transfer de inovaţie

         Perioada de derulare: 2008-2010

         Instituţii partenere:

- Digipro Computer Consultants LTD (promotor) - Cipru

- Ellinogermaniki Agogi – Grecia

- Casa Corpului Didactic Cluj - România

- Rocca al Mare Kool -  Estonia

     Obiectivul proiectului: Introducerea platformei educaţionale Funecole prin asigurarea formării cadrelor didactice din învăţământul primar în vederea ofertării şi dezvoltării metodelor pedagogice bazate pe ICT (www.funecole.com)

     Grupul ţintă: cadre didactice din învăţământul primar

Rolul Casei Corpului Didactic Cluj în proiect: 

Ř      Asigurarea formării formatorilor şi cadrelor didactice din grupul ţintă pentru implementarea noilor forme de învăţare bazate pe ICT

Ř      Aplicarea Platformei FUNecole în primul an de implementare a

proiectului în 5 şcoli din judeţul Cluj pentru 100 de elevi

Ř      Traducerea în limba română a Curriculum-ului FUNecole, adaptarea acestuia la specificul învăţământului românesc şi promovarea acestuia în România

Ř      Organizarea diseminării activităţilor şi rezultatelor proiectului şi promovarea Curriculum-ului FUNecole în România

Prezentarea platformei educaţionale FUNecole  

 

 

ACTIVITĂŢILE  PROIECTULUI 

  1. Managementul proiectului
  2. Analiza nevoilor utilizatorilor
  3. Traducerea şi adaptarea platformei educaţionale FUNecole
  4. Formarea formatorilor şi implementarea curriculum-ului FUNecole

Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai”

Şcoala “Constantin Brâncuşi”

Şcoala “Horea”

Şcoala “Ioan Bob”

Şcoala Internaţională  Cluj

  1. Diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectului

Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai”

Şcoala “Constantin Brâncuşi”

Şcoala “Horea”

Şcoala “Ioan Bob”

Şcoala Internaţională  Cluj

  1. Evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului
  2. Valorizarea proiectului