RESURSE EDUCAŢIONALE

EUROPEAN SCHOOL NETWORK – Portalul Educaţiei în Uniunea Europeanã– www.eun.org

European Schoolnet (EUN) este o reţea de 31 de ministere ale educaţiei din Uniunea Europeana şi din afara acesteia. EUN a fost creat cu mai mult de 10 de ani în urmã, cu scopul de a aduce inovaţie în predare şi învãţare pãrţilor interesate cheie: Ministerele Educaţiei, şcoli, profesori şi cercetãtori.

Activitãţile portalului European Schoolnet sunt împarţite între trei domenii de activitate:

Cuprinde urmãtoarele portaluri operaţionale:

- SCIENTIX– Comunitatea pentru educaţţie ştiinţificãîn Europa:
http://www.scientix.eu/

- PAN EU YOUTH – Un loc pentru expresie pentru tineri cetãţeni europeni:
http://www.paneuyouth.eu/ Consiliul Elevilor nu promoveazã deloc acest portal, în ciuda eforturilor de promovare.

- Teach TODAY - oferã informaţii şi consiliere pentru profesori, directori, decidenţi şi alţi membri ai resursei umane din şcoli cu privire la utilizarea pozitivã, responsabilã şi sigurã a noilor tehnologii.
http://eskills.eun.org/web/teachtoday/home

- NANOYOU antreneazã mai mult de 25.000 de tineri în activitãţi despre nanotehnologii, prin programe integrabile în şcoli, centre ştiinţifice şi muzee din intreaga Europã.
http://nanoyou.eu/

- U4ENERGY – Provocarea Şcolii Europene - Şcolile din întreaga Europã sunt invitate sã participe la acest concurs captivant şi sã-şi demonstreze realizãrile în ce priveşte optimizarea consumului de energie pentru a contribui la asigurarea unui viitor durabil.
http://www.u4energy.eu/

- E-SKILLS - Pentru toţi utilizatorii de e-cetãţenie, elevi, lucrãtori TIC sau profesionişti în domeniul TIC, portalul serveşte drept "one-stop-shop" pentru e-competenţe şi orientare profesionalã.
http://eskills.eun.org/

- E-Learning Award - Începând cu anul 2001, European Schoolnet a lansat competiţia eLearning Awards pentru recunoaşterea şi evidenţierea profesorilor şi şcolilor cu cele mai bune practici în domeniul utilizãrii pedagogice a TIC.
http://elearningawards.eun.org/

- eTwinning – Comunitatea şcolilor din Europa - eTwinning este componenta a Programului Sectorial Comenius, programul UE pentru şcoli.
http://www.etwinning.net/

- LEARNING EXCHANGE RESOURCES FOR SCHOOLS - portalul destinat schimbului de resurse educaţionale (LRE) Aici puteţi gãsi resurse şi conţinuturi educaţionale din multe ţari şi de la nenumãraţi furnizori de educaţie, precum şi de la 18 ministere ale Educaţiei.
http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/

- Insafe – Reţeaua Europeanã de Centre de Conştientizare ce promoveazã utilizarea responsabilã şi sigurã a Internetului şi echipamentului mobil de cãtre tineri.
http://www.saferinternet.org/

- Insight – Observatory for new technologies and education – Cincisprezece rapoarte de ţarã privind TIC în educaţie (seria 2009/2010) sunt acum publicate pe Insight.
http://insight.eun.org/

- Xperimania – From molecules to materials - Concentrându-se pe chimie şi fizicã, Xperimania işi propune sã stimuleze interesul tinerilor în domeniul ştiinţei, care este o prioritate pentru Europa sã rãmânã o economie bazatã pe cunoaştere prin stimularea inovaţiei. Xperimania îi ajutã pe elevii din clasele de liceu (elevi cu vârste cuprinse între 10-20), precum şi profesorii lor sã înţeleagã o gamã variatã de aplicaţii de chimie, şi modul în care aceasta ştiinţã fascinantã a contribuit la evoluţia cunoaşterii materiei şi inovaţiilor în tiinţa materialelor.
http://www.xperimania.net/

- Xplora este poarta europeanã cãtre educaţia ştiinţificã.
http://www.xplora.org/