CCD Cluj
            
                   Home
            
          Număr curent
     
     Arhiva
        
Contact
Preuniversitaria

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 

Revistă  online

       ISSN 2066 - 7078               

Redacţia                                                                   Casa Corpului Didactic Cluj  -  Revista Preuniversitaria -  online


Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de resurse, orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj.

Simpozionul Preuniversitaria, organizat de către Casa Corpului Didactic Cluj, este o manifestare ştiinţifică şi metodică, devenită tradiţională la nivel judeţean.

Revista Preuniversitaria apare din anul 2000, ca publicaţie care cuprinde lucrările prezentate în cadrul simpozionului. Din anul 2008, revista apare pe suport electronic.
Internetul a devenit un mediu de instruire specific secolului al  XXI- lea, prin biblioteci virtuale, reviste online, e-learning etc.
Revista Preuniversitaria apare în versiunea online începând cu ediţia a XXI-a a simpozionului, din luna mai 2009,  pentru a facilita accesul la informaţie prin internet.

Revista se adresează personalului didactic din învăţământul preuniuversitar clujean, fiind un spaţiu de promovare a cercetării şi a inovaţiilor didactice, a exemplelor de bună practică, în general.

Intenţionăm ca versiunea online a revistei să cuprindă nu numai lucrări din cadrul Simpozionului Preuniversitaria, ci şi exemple de bună practică selectate din cadrul sesiunilor de evaluare finală a programelor de formare continuă derulate de Casa Corpului Didactic Cluj.

CONTACT

Casa Corpului Didactic Cluj

Învăţăm să fim împreună!
Comitet director


       Dorina KUDOR - director      
      

       
Colegiul de redactie
      Ileana IEPURE - profesor metodist
      Liliana Dana LUNG - profesor metodist
      Pompilia HERMAN - profesor metodist
      Mihaela POPESCU - profesor metodist
      Dana Zoe MATEESCU - profesor metodist
      Dina PRIPON - profesor metodist
     
     
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Strada Septimiu Albini nr.91, 400457, Cluj, România.

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodişti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccdcluj.ro