Strada Septimiu Albini nr.91, 400457, Cluj, România


Învăţăm să fim împreună!

Casa Corpului Didactic Cluj

Contact

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon:+40-372721129;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodişti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccd.ubbcluj.ro

Contorizare începând cu 10.10.2008

EN

|

 

Eliberare atestate de formare continuă

SUBIECT
PUBLICAT
Anunţ - eliberare atestate de formare continuă - ACTUALIZARE
05.03.2009
Anunţ - eliberare atestate de formare continuă
25.02.2009

Agenda activităţilor NOUTĂŢI

SUBIECT
PUBLICAT
TERMEN
În atenţia participanţilor la simpozionul Preuniversitaria - cum intraţi în posesia publicaţiei "Preuniversitaria"17.07.2009 
Convocare la cursul IntelTeach, sesiunea I, 13 iulie 200926.06.200913.07.2009

Programul IntelTeach

1. Lista alfabetica a cadrelor didactice selectate 
2. Lista pe şcoli a cadrelor didactice selectate 

25.06.200901.07.2010
În atenţia
1. bibliotecarilor şcolari
2. responsabilii centrelor de documentare şi informare din judeţul Cluj

11.06.200917.06.2009
În atenţia unităţilor de învăţămînt în care funcţionează informatician05.06.200909.06.2009
Înscrieri la programul IntelTeach - Instruirea în societatea cunoaşterii (Formular înscriere, Prezentare curs)01.06.200905.06.2009
Întâlniri cu responsabilii cu formarea continuă, 1-3 iunie 200928.05.200903.06.2009
Zilele Casei Corpului Didactic Cluj, 1-4 iunie 200928.05.200904.06.2009
Anunţ de începere a programului "Evaluarea activităţilor didactice prin inspecţia ş colară"06.05.200907.05.2009
Convocare pentru programul "Comunicare şi leadership"29.04.200904.05.2009
În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Urgent! Evaluare CDI(Anexa 1, Anexa 2)

23.04.2009

30.04.2009
Convocare pentru programul "Lectura metodică/Lectura cursivă" - seria 215.04.200924.04.2009
Convocare pentru programul "Managementul proiectelor comunitare-perioada de programare 2007-2013"27.03.200930.03.2009
Convocare pentru programul "Metode interactive de grup"27.03.200931.03.2009
Convocare pentru programul "Învăţare activă – diferenţiată"27.03.200931.03.2009
Convocare pentru programul "Consiliere şi orientare"25.03.200902.04.2009
Situaţia înscrierilor personalului din învăţământul preuniversitar la programele de formare continuă23.03.2009 
Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediţia a XXI-a, 23 mai 2009 (invitaţie, talon de participare)13.03.200904.05.2009
Situaţia încadrării cu personal a bibliotecilor şcolare (ANEXA- tabel excel de completat)09.03.200914.03.2009
Lista cadrelor didactice selectate pentru participarea la "Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - bacalaureat"06.03.2009 
Convocare pentru Programul "Lectură metodică/Lectură cursivă"27.02.200906.03.2009
Anunţ înscrieri la programul Dezvoltarea capacităţii instituţionale a inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar în domeniul promovării politicilor de personal (anexa1, anexa2, anexa3)26.02.200904.03.2009
Anunţ de începere a programului DeCeE - biologie30.01.20092.02.2009
Înscrieri la Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)-bacalaureat27.01.200916.02.2009
În atenţia directorilor liceelor, colegiilor, grupurilor şcolare, înscrierea la cursurile „Proiectarea bazelor de date şi programarea cu SQL” 21.01.2009 23 ian 2009, ora 14
În atenţia participanţilor la simpozionul Preuniversitaria - cum intraţi în posesia publicaţiei "Preuniversitaria"15.01.2009 
ORDIN nr.6319 din 19.12.2008 privind echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activitati de perfectionare/ formare continua a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar (REVOCAT)

09.01.2009

 
În atenţia responsabililor cu formarea continuă - Graficul întâlnirilor, 11-14 noiembrie 2008 31.10.200811.11.2008
Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediţia a XX-a - 22 noiembrie 2008 (invitaţie, talon de participare)23.10.200812.11.2008
Programul "Comunicare si leadership"!(Grupa 1 - Dej, Grupa 2 - Turda)21.10.200823.10.2008
În atenţia bibliotecarilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ (PROGRAM)14.10.200822.10.2008
În atenţia cadrelor didactice - Concurs naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii10.10.200831.05.2009
În atenţia tuturor unităţilor de învăţământ - selecţie formatori pentru "Programul Naţional vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar de stat - bacalaureat"09.10.200827.10.2008

Informaţii (anunţuri şi invitaţii) de interes general

SUBIECT
PUBLICAT
TERMEN
Cursuri de formare de mentori, Cluj-Napoca - 3-9 septembrie 2009
01.06.200930.06.2009
Prezentarea Centrului de Limbi Moderne de la Graz (limba engleză, limba franceză)27.05.2009 

Festivalul Naţional de Folclor "Flori de mai" şi Simpozionul "Folclorul şi tradiţia românească" - 22-23 mai 2009

06.05.2009

22.05.2009

Promovarea cercurilor de lectură: "Zilele cărţilor deschise", 29-30 mai 200906.05.200929.05.2009
Simpozionul Interjudeţean "Didactica modernă - Inovaţie şi creativitate"30.04.200912.05.2009
Simpozionul "Auxiliare curriculare, proiecte tematice şi portofolii ale elevilor"30.04.200920.09.2009
Simpozionul Interjudeţean "Creativitate şi inovaţie interetnică"28.04.200916.05.2009
Concursul Interjudeţean Materiale Didactice 2009
28.04.20098.05.2009
Concursul Naţional "EDU@TIC" - Ediţia a XVI-a 200928.04.200922.05.2009
Simpozionul Naţional "Tradiţii ale învăţământului românesc" - Ediţia a XVII-a, Turda, 30 mai 200924.04.200930.05.2009
Simpozionul Naţional "Educaţie pentru un învăţământ european" - Ediţia a II-a, Câmpia Turzii, 29 mai200924.04.200929.05.2009
Proiect educativ "Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor" - Rezultatele concursului13.04.2009 
Simpozionul Naţional "Valori didactice româneşti, premise pentru un învăţământ european" - Ediţia a V-a, Galaţi, 200910.04.200916.05.2009
Simpozionul Naţional "Modalităţi de valorificare a ethosului popular în activitatea din grădiniţă" - Ediţia a II-a, Galaţi, 2009
07.04.200915.04.2009
Simpozionul Naţional "Probleme majore ale omului din secolul XXI" - Ediţia a II-a27.03.200905.04.2009
Simpozionul Naţional "Şcoala şi educaţia în perspectivă europeană" - Ediţia a II-a, Câmpia Turzii, 30 aprilie 200925.03.200915.04.2009
Diseminare - Proiect internaţional "Vorbirea cu Sprijinul Semnelor" (VSS) - 6 aprilie 2009, ora 10 25.03.200906.04.2009
Simpozionul Naţional "Fiecare copil educat e un adult câştigat”25.03.200924.04.2009
Seminarul European "Experiment şi demonstraţie în curriculum"
24.03.200928.03.2009
Concursul Internaţional de desene intitulat "Zâmbet de copil" ediţia a II-a24.03.200922.05.2009
Sesiune de comunicări ştiinţifice - "Astronomia-punte interdisciplinară" - 31 martie 2009, ora 1516.03.200928.03.2009
Informaţii despre concursul interjudeţean de proiecte interdisciplinare de ştiinţe ale naturii, Turda, 28 martie 200916.03.200925.03.2009
Simpozionul Naţional "Şcoala modernă"16.03.200915.05.2009
Simpozionul Naţional "Orizonturi didactice"16.03.200905.05.2009
Simpozionul Interjudeţean "Creativitatea şi inovaţia - fundament al unui învăţământ de calitate"13.03.200928.03.2009
Curs de formare, în sistem IDD, a formatorilor din programul Educaţional "Liderii Milenului Trei" 13.03.2009 
Conferinţa internaţională "Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei", ediţia a IV-a, 200906.03.200910.04.2009
Simpozionul european DIDACTICA – 2009, "Creativitate şi inovaţie în curriculumul şcolar", Atelierul – Religie06.03.200912.04.2009
Concursul Naţional al Filmului de Comedie 2009, Ediţia a II-a "Martzobossul de Aur"
05.03.200931.03.2009
Simpozionul Internaţional "Responsabilitate în educaţie" 03.03.200907.04.2009
Seminar British Council - Casa Corpului Didactic Cluj "Comunicare în spiritul cetăţeniei democratice"25.02.200907.03.2009
Cambridge ESOL Examinations 200920.02.2009 
Concursului internaţional de iconografie bizantina şi arta fotografică creştină, EIKON 200920.02.200905.04.2009
18.02.200931.03.2009
Concursul interjudeţean pentru clasele I-VIII "Pământul în ochi de copil"
12.02.200925.05.2009
Concursul interjudeţean "Simbol şi inovaţie"12.02.200928.02.2009
Proiect educativ "Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor"03.02.200920.03.2009
Simpozionul Naţional ”Imaginează – Creează – Inovează. Creativitatea şi inovarea în educaţie – punte între şcoala românească şi viaţa activă”
03.02.200928.04.2009
Simpozionul Naţional „Pământul-fir de praf în Univers”03.02.200910.04.2009
Simpozionul Naţional metodico-ştiinţific "Educaţia secolului XXI"03.02.200903.04.2009
Simpozionul Naţional "Educaţia fizică şi sportul între curricular şi extracurricular în contextul şcolii europene"
03.02.200907.02.2009
Seminarului "Didactica Internaţional" Caraş-Severin03.02.200927.03.2009
Simpozionul Naţional "Evaluarea didactică între tradiţional şi modern"15.01.200907.02.2009
Simpozionul Naţional de comunicări ştiinţifice "Strategii moderne, calitate, perfecţionare, formare continuă"15.01.200931. 01. 2009
Conferinţa Naţională „Creativitate şi eficienţă în învăţământul preuniversitar şi
universitar”
16.12.200819.12.2008
Simpozionul Naţional "Demersuri creative în activitatea de predare - învăţare"09.12.200817.01.2009
Concursul "Lumea Copilăriei"20.11.200822.12.2008
Simpozionul interjudeţean "Relaţia ştiinţă - tehnică în viitorul european"11.11.20086.12.2008
Simpozionul interjudeţean Auto -Tehnic 200811.11.200815.11.2008
HMC projects in Central and Eastern Europe (opportunity for teachers to spend a zear in the U,K. as teaching assistants during the academic year 2009-2010)4.11.200812.12.2008
Programul de formare "Învaţă cu viziune"4.11.200810.11.2008
Simpozionul Naţional "Modern şi tradiţional în şcoala românescă"23.10.200831.10.2008
Simpozionul internaţional "Management şi self-management educaţional"
23.10.20087.11.2008
În atenţia Directorilor/Coordonatorilor Comisiilor pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţtii - seminar cu tema "Standarde naţionale în învăţământul preuniversitar"08.10.20084.11.2008

 

Anunţuri permanente

SUBIECT
PUBLICAT
Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2008- 2009 (valabilă pâna în decembrie 2009)15.01.2009
În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Sinteza Raport de activitate semestrul I 2008-200926.02.2009
În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Informare privind programele de formare continua si proiecte in sprijinul dezv. institutionale13.01.2009
ORDIN nr.6319 din 19.12.2008 privind echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activitati de perfectionare/ formare continua a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar09.01.2009
Conferinţa naţională a directorilor Caselor Corpului Didactic 5 – 7 noiembrie 20087.11.2008
În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - INFORMARE16.10.2008
În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Informaţii privind Managementul formării continue în unitatea de învătământ29.11.2007

 

Arhiva