Legislaţie

Legea Educatiei Nationale

ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaºtere ºi echivalare a creditelor profesionale transferabile

ORDIN nr. 5.554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului
didactic

ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuã a personalului din
învãþãmântul preuniversitar

ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor
scolare si a centrelor de documentare si informare

ORDIN nr. 5.485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori
pentru coordonarea efectuãrii stagiului practic în vederea ocupãrii unei functii didactice 


 

 

 

 

 

 

 Învăţăm să fim împreună!

 

Adresa:

Strada Septimiu Albini nr.91, cod 400457
Cluj, România

 

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodisti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

Program de lucru

 Luni - Joi: 8 - 16:30
 Vineri: 8- 14

Program cu publicul:

 Luni - Joi: 12 - 16
 Vineri: 12 - 14

Program audienţe director
prof. Dorina Kudor

Marţi: 14 - 16
Vineri: 12 - 14


Profesori metodişti - Program consultanţă

 
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Pompilia Herman
 
 
14-16
12-14
Ileana Iepure
 
13-15
 
12-14
 
Liliana Dana Lung
14-16
 13-15
 
 
Dana Zoe Mateescu
14-16
12-14 
 
Mihaela Popescu   12-14     12-14
Dina Maria Pripon
 
14-16 
12-14