Prezentare


MISIUNEA

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.(Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5554 din 07.10.2011).

Casa Corpului Didactic Cluj promovează programe care susţin învaţarea şi perfecţionarea de-a lungul întregii vieţi, în sprijinul asigurării calităţii în educaţie, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.

Activităţile Casei Corpului Didactic Cluj se desfăşoară sub semnul devizei "Învăţăm să fim împreună" şi se bazează pe valori unanim acceptate: competenţă, eficienţă, responsabilitate, spirit de echipă, respect, onestitate.

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj.

Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Cluj se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar clujean în contextul european.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC (Anexa O.M. nr. 5554/ 07.10.2011)

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1
Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ART. 2
Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.

ART. 3
Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

ART. 4
Casa corpului didactic este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

ART. 8
Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.

ART. 9
Funcţiile casei corpului didactic sunt:
a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;
b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;
c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;
f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învăţământul preuniversitar;
h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea şi furnizarea acestora;
i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi;
j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
k) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;
l) centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de mentori, la nivel judeţean. 

Învăţăm să fim împreună!

 

Adresa:

Strada Septimiu Albini nr.91, cod 400457
Cluj, România

 

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon:+40-372721129;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodisti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

Program de lucru

 Luni - Joi: 8 - 16:30
 Vineri: 8- 14

Program cu publicul:

 Luni - Joi: 12 - 16
 Vineri: 12 - 14

Program audienţe director
Dorina Kudor

Marţi: 14 - 16
Vineri: 12 - 14


Profesori metodişti - Program consultanţă

 
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Pompilia Herman
 
 
14-16
12-14
Ileana Iepure
 
13-15
 
12-14
 
Liliana Dana Lung
14-16
 13-15
 
 
Dana Zoe Mateescu
14-16
12-14 
 
Mihaela Popescu   12-14     12-14
Dina Maria Pripon
 
14-16 
12-14
 
 

Casa Corpului Didactic Cluj

 

 

 


Prezentare


MISIUNEA

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.(Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5554 din 07.10.2011).

Casa Corpului Didactic Cluj promovează programe care susţin învaţarea şi perfecţionarea de-a lungul întregii vieţi, în sprijinul asigurării calităţii în educaţie, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.

Activităţile Casei Corpului Didactic Cluj se desfăşoară sub semnul devizei "Învăţăm să fim împreună" şi se bazează pe valori unanim acceptate: competenţă, eficienţă, responsabilitate, spirit de echipă, respect, onestitate.

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj.

Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Cluj se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar clujean în contextul european.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC (Anexa O.M. nr. 5554/ 07.10.2011)

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1
Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ART. 2
Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.

ART. 3
Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

ART. 4
Casa corpului didactic este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

ART. 8
Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.

ART. 9
Funcţiile casei corpului didactic sunt:
a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;
b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;
c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;
f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învăţământul preuniversitar;
h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea şi furnizarea acestora;
i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi;
j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
k) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;
l) centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de mentori, la nivel judeţean. 

Învăţăm să fim împreună!

 

Adresa:

Strada Septimiu Albini nr.91, cod 400457
Cluj, România

 

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon:+40-372721129;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodisti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

Program de lucru

 Luni - Joi: 8 - 16:30
 Vineri: 8- 14

Program cu publicul:

 Luni - Joi: 12 - 16
 Vineri: 12 - 14

Program audienţe director
prof. Dorina Kudor

Marţi: 14 - 16
Vineri: 12 - 14


Profesori metodişti - Program consultanţă

 
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Pompilia Herman
 
 
14-16
12-14
Ileana Iepure
 
13-15
 
12-14
 
Liliana Dana Lung
14-16
 13-15
 
 
Dana Zoe Mateescu
14-16
12-14 
 
Mihaela Popescu   12-14     12-14
Dina Maria Pripon
 
14-16 
12-14