Prezentare

Centrul de Informare şi Documentare (CDI) este un centru de resurse pluridisciplinare care pune la dispoziţia elevilor, personalului din învăţământ şi comunităţii locale informaţii pe suporturi diverse (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD, DVD, internet ş.a), iniţiază şi valorifică în practică proiecte ştiinţifice, culturale şi educative şi desfăşoară activităţi pedagogice şi activităţi de formare.


ROLUL CDI

 • Asigură un fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi
 • Facilitează accesul utilizatorilor la informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ
 • Facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară
 • Promovează prin activităţi specifice inovaţia pedagogică

FUNCŢIILE CDI

 • Funcţia tehnică (de gestionare a fondului documentar, a echipamentelor, a spaţiului CDI)
 • Funcţia pedagogică (iniţierea elevilor în cercetarea documentară în cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice)
 • Funcţia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale)
 • Funcţia de informare generală
 • Funcţia de relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare
 • Funcţia de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură
 • Funcţia de orientare şcolară şi profesională
 • Funcţia culturală
 
Învăţăm să fim împreună!

 

Istoric

ORDINUL MECT nr. 5689/20.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrelor de Documentare şi Informare (Anexa 1), a Fişei cadru a postului de profesor documentarist (Anexa 2) şi a Fişei cadru de evaluare a profesorului documentarist (Anexa 3)

Legislaţie

Secvenţe de la activităţi

Curs postuniversitar - Profesor-documentarist