Menu

Construim împreună succesul

MISIUNEA

Casa Corpului Didactic Cluj promovează inovaţia şi reforma în educaţie, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei (OMECTS 5554 din 07.10.2011/art.7).

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru angajaţii din învăţământul preuniversitar clujean, orientat spre integrarea în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții.