Menu

Inscrieri la programele de formare

În atenția conducerii unităților de învățământ din județul Cluj  - scrisoare metodică privind înscrierile la programele de formare ale Casei Corpului Didactic Cluj

Model contract Casa Corpului Didactic Cluj - unitate de învățământ

Model contract Casa Corpului Didactic Cluj - cursant

 INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Cluj

 Plata taxei de participare se poate face în numerar la sediul CCD Cluj ( în zilele de miercuri, între orele 9 şi 16) sau prin mandat poştal, respectiv ordin de plata în contul Casei Corpului Didactic Cluj: cont IBAN RO43 TREZ 2162 0E33 1700 XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740.