Menu

ECDL

Centrul RO 806 – CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ este Centru de Testare Acreditat ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDLEuropean Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internațional.

Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 150 de țări de către companii de renume, în administrație sau de instituții de învățământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare țară din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL prin Centrul de Testare Acreditat Casa Corpului Didactic Cluj

Cadre didactice din preuniversitar și elevi își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL

 • Recunoașterea la nivel internațional a competențelor de utilizare a computerului.
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile:
  • 25 credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care au obținut Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC (În baza ordinului nr.3881 din 11.06.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile)
  • 20 credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care au obținut Permisul ECDL START (În baza Deciziei nr. 116 din 29.07.2008 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile)
  • 25 credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care au obținut Permisul ECDL COMPLET (În baza Deciziei nr. 116 din 29.07.2008 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile
 • Elevii care dețin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național. Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
  • “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
  • “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

Module ECDL

image001

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real

Aplicații: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerințele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieții.

Candidatul își poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obținând noi certificări ECDL.

Certificări ECDL

image002

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

ECDL PROFIL

Pentru a ține pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competențe și arii de cunoștințe specifice, cât şi cu schimbarea generală în ceea ce privește modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini și competențe de-a lungul întregii vieți, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.

Permisul ECDL PROFIL se poate obține în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcție de profilul de certificare necesar candidatului.

ECDL START este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

ECDL STANDARD este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL și care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală.

Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:

Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD*.

*AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

ECDL AVANSAT oferă cunoștințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.

Câte un permis ECDL AVANSAT se obține după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obține prin promovarea și certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deținând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obținerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obține în urma promovării a

6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

ECDL PROFIL FIN este recomandat de Institutul Bancar Român, sub egida Asociației Române a Băncilor şi Băncii Naționale a României și a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:

Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar şi Prezentări.

Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări şi IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing - endorsed by ECDL Foundation - este dezvoltat de ECDL ROMANIA şi se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional.

Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

Profilul ECDL pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului.

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeași recunoaștere internațională și valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real; Aplicații: Windows 7/8; MS Office 2007/2010/2013/2016; Simulări: online

Cum se echivalează proba de Competențe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

 • “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
 • “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Înscrierea ECDL

Vă puteți înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare (http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx) şi achiziționând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

Durata obținerii certificării ECDL

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

Pentru pregătire, solicitați prin e-mail simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-aţi înscris.

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau prin accesarea Profilului ECDL Online.