Menu

 

 

Agenda activităților - NOUTĂȚISubiect Publicat TERMEN

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XII-a în anul școlar 2024 - 2025 

https://edu.ro/repere_metodologice_2024_2025_XII

https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/repere-metodologice

17.06.2024  
Invitație la activitatea metodică „Rolul claselor simultane în dezvoltarea sentimentului de apartenență și responsabilizarea elevilor” 06.06.2024  
Activitate metodică 30 mai 2024 (Prezentare - Activitatea metodică a membrilor Comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică, Scrisoare metodică, Model - Ghid de interviu Director - Director adjunct, Model - Chestionar - Analiza de nevoi cadre didactice 2024 - 2025, Model - Chestionar - Analiza de nevoi personal auxiliar 2024 - 2025) 31.05.2024

Anunț înscriere activitate metodică - „Promovarea activităților pedagogice și culturale în bibliotecile școlare și CDI

28.05.2024 03.06.2024

Invitație la concertul Note și nuanțe în cadrul Festivalului Interjudețean Cultural Liter-Muzica (CPEERI 2023-2024, OM 3468 din 29.01.2024, poziția 725

28.05.2024 31.05.2024

Scrisoare metodică Analiză nevoi formare și Studiu impact

Model-Ghid de interviu Director - Director adjunct, Model-Chestionar - Analiza de nevoi cadre didactice 2024 - 2025, Model-Chestionar - Analiza de nevoi personal auxiliar 2024 - 2025

23.05.2024 06.06.2024
Anunț înscrieri activitate metodică - „Platforme de editare video online și soluții software de live streaming” 17.05.2024 22.05.2024
Invitație la Concertul Tudor Torge și Duo Assai în cadrul Festivalului Interjudețean Cultural Liter Muzica (CPEERI 2023-2024, OM 3468 din 29.01.2024, poziția 725) 17.05.2024

Concurs „Acționez responsabil în era digitală”

Acord, Regulament, Fișa înscriere

25.04.2024 27.05.2024
Rezultate evaluare dosare formatori 24.04.2024  
În atenţia bibliotecarilor şcolari şi a responsabililor CDI din judeţul Cluj 19.04.2024  
Rezultate eligibilitate selecție formatori 16.04.2024  
Anunț de completare a grupelor pentru programul de formare avizat „Tabla interactivă-resursă educațională” 12.04.2024 19.04.2024

Anunț înscrieri pentru programul de formare „Incluziunea copiilor cu tulburări din spectrul autist în învățământul preuniversitar”

3.04.2024 22.04.2024

Anunț Activitate metodică Rolul școlii în dezvoltarea comunităților din mediul rural 

3.04.2024 15.04.2024

Anunț concurs Ce voi deveni? Cum am devenit?

Regulament

1.04.2024 13.05.2024

Invitație Gala Ambasadorilor 2024

7-10 mai 2024

21.03.2024 24.04.2024

Anunț selecție formatori programe acreditate

Anexa 1, Anexa 2

21.03.2024 12.04.2024
Anunț de înscriere pentru completarea grupei la programul de formare „Manager pentru Școala Viitorului” 21.03.2024 12.04.2024
Rezultate evaluare selectie formatori_Apel 32/16.01.2024 18.03.2024

Simpozionul Preuniversitaria - ediția a XXXVI - a, 15-16 mai 2024

Link formular de înscriere

08.02.2024 02.05.2024

Anunț de înscriere - Concursul interjudețean de orientare în carieră „CE VOI DEVENI ? CUM VOI DEVENI?”, ediția a VIII-a, înscris în C.P.E.E.R.I., anul școlar 2023-2024

Afișul concursului

29.02.2024  
Rezultate eligibilitate selecție formatori 27.02.2024  
Anunț completare grupă, programul de formare wEbDU ABC ... Genially 26.02.2024
Anunț înscriere la programul de formare „Intercunoaștere și creșterea coeziunii grupului” 09.02.2024 07.03.2024
Anunț înscriere la programul de formare „Tabla interactivă- resursă educațională” 09.02.2024 07.03.2024

Anunț completare grupă program de formare acreditat „Educație psihomotrică pentru învățământul preșcolar și primar în sistem tradițional și în sistem blended learning” S1G1

02.02.2024 29.03.2024

Anunț completare grupă program de formare acreditat „Abilitare curriculară pentru educație timpurie” S2G2

02.02.2024 29.03.2024

Anunț selecție formatori programe acreditate

Anexa 1, Anexa 2

18.01.2024 12.02.2024
Începand din 20 decembrie 2023, ne găsiți la noul sediu din Cluj-Napoca, Strada Octavian Goga nr. 23    
În atenţia bibliotecarilor şcolari şi a responsabililor CDI din judeţul Cluj 08.12.2023  
Anunț completare grupa program de formare acreditat „Educație psihomotrică pentru învățământul preșcolar și primar în sistem tradițional și în sistem blended learning” 07.12.2023 29.12.2023
Înscrieri la programele de formare ale CCD Cluj, anul școlar 2023-2024 29.11.2023 22.12.2023
În atenţia cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii din judeţul Cluj - activitate metodică 27.11.2023 19.12.2023

Invitație participare CONCURS NAȚIONAL „SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS”

ediția a X-a, mai - ianuarie 2024

Invitație

Regulament

Formular de înscriere - secțiunea gimnaziu

Formular de înscriere - secțiunea liceu

Formular de înscriere - secțiune profesorie înscriere - secțiune profesori

27.11.2023 20.01.2024
Activitate de informare și consiliere a cadrelor didactice debutante 24.11.2023  
Anunț distribuire atestate pentru programele de formare acreditate din cadrul proiectului CRED (CRED-primar, CRED-gimnaziu, RED și MANAGER_CRED, toate seriile) și din cadrul proiectului PROF (PROF III și PROF IV, seriile 2) 13.11.2023  
Precizări pentru completarea Anexei 5 - Centralizarea acumulării numărului de credite profesionale transferabile în intervalul legal prevăzut (Anexa5) 10.11.2023 29.11.2023
Activitatea metodică cu tema „Concepte de bază în fizică - repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a VI-a” 6.11.2023 9.11.2023
Eliberare atestate aferente programului de formare continuă acreditat „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Fromare nivel II - învățământ gimnazial”, seriile 9, 10 și 11, regiunea Nord-Vest 01.11.2023 15.11.2023

Ziua Mondială a Bibliotecilor scolare, 16 noiembrie 2023

Link înscriere

30.10.2023 16.11.2023
Rezultat final examen - post administrator patrimoniu 24.10.2023  
Rezultatul probei de eligibilitate a dosarelor - post administrator patrimoniu 17.10.2023  
Invitație de participare la SIMPOZIONUL NAȚIONAL URME VII... SPRE ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE MÂINE - Ediția a VII-a 13.10.2023 17.10.2023
PROIECT CRED - Mesaj ISJ Cluj - În atenția tuturor directorilor unităților de învățământ din județul Cluj 10.10.2023  

Scrisoare metodică privind activitatea comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică referitor la acumularea, recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile în anul școlar 2023-2024 

Anexele 1-4 Documentație echivalare complementare

29.09.2023 30.10.2023

MODIFICAT

Invitație participare CONCURS NAȚIONAL „SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS”

ediția a X-a, mai - noiembrie 2023

Invitație

Regulament

Formular de înscriere - secțiunea gimnaziu

Formular de înscriere - secțiunea liceu

Formular de înscriere - secțiune profesori

08.06.2023 20.11.2023
Anunț privind organizarea activității metodice cu reprezentanții comisiilor de mentorat din unitățile de învățământ din județul Cluj 29.09.2023 9.10.2023

Anunț concurs post administrator patrimoniu

Fișa Post

28.09.2023 12.10.2023
CCD CLUJ_Programe de formare avizate-Rezultatele probei de evaluare a dosarelor 26.09.2023
CCD CLUJ_Programe de formare avizate-Rezultatele probei de eligibilitate a dosarelor 25.09.2023
Festivalul LiterMuzica - Invitație la Concertul cameral Armonia del Mundo 15.09.2023 18.09.2023
CCD CLUJ_Programe de formare avizate-Anunt selectie formatori 12.09.2023 22.09.2023
Proiect CRED-Selectie grupt țintă program de formare acreditat CREDactout 04.09.2023  

PROIECT PROF - Înscrieri la programul acreditat PROF IV

Link de înscriere

23.08.2023 01.09.2023
 

 

Eliberare atestate de formare continuă

Subiect Publicat

În atenția cadrelor didactice care au absolvit programele de formare continuă acreditate, „PROF III - Management educațional în context mentoral”, seriile 3 și 4 și „PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning” - Seriile 3, 4 și 5.

Certificatele se pot ridica doar de către titular, pe baza actului de identitate, de la sediul Casei Corpului Didactic Cluj, Cluj-Napoca, strada Octavian Goga, nr. 23, de luni până vineri, între orele 9 și 16, în perioada 19.02.2024- 6.03.2024.

16.02.2024
Eliberare atestate aferente programului de formare continuă acreditat „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”, seriile 9, 10 și 11, regiunea Nord-Vest 01.11.2023

Eliberare atestate aferente programelor de formare continuă acreditate:

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” seria 8

regiunea Nord-Vest

21.09.2023

Eliberare atestate absolvire PROF I și PROF II

Certificatele absolvire PROF III și PROF IV, seria I

12.09.2023

Eliberare atestate aferente programelor de formare continuă acreditate:

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” seria 7

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” seria 7

și certificatele aferente programelor:

„Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare – Formare nivel 2” seria 2, seria 3

„Managementul implementării eficiente a curricumului național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2” seria 2, seria3,

regiunea Nord-Vest

14.06.2023

Eliberare atestate aferente programelor de formare continuă acreditate:

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” seria 6

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” seria 6 

și adeverințele aferente programelor:

„Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare – Formare nivel 2” seria 2

„Managementul implementării eficiente a curricumului național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2” seria 2,

regiunea Nord-Vest

08.06.2023

Eliberare atestate aferente programelor de formare continuă acreditate

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”

seria 5, regiunea Nord-Vest, se pot ridica

21.12.2022

Eliberare atestate aferente programelor de formare continuă acreditate

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”

seria 3 și seria 4, regiunea Nord-Vest, se pot ridica

30.08.2022

Eliberare atestate aferente programelor de formare continuă acreditate

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”

„CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”

seria 1 și seria 2, regiunea Nord-Vest, se pot ridica

08.06.2022
Eliberare atestate cursanți, programe de formare continuă desfășurate până la data de decembrie 2020 17.02.2022
Eliberare atestate cursanți, programe de formare continuă desfășurate până la data de 30 iunie 2019 05.04.2021

 

Informații (date și invitații) de interes general

Subiect Publicat TERMEN

Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor CCD Cluj este de 70% (7 angajati) din totalul celor 10 angajati.

11.11.2021

Anunțuri permanente

Subiect Publicat
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153 / 2017 01.04.2024
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2023-2024 22.11.2023
Plan managerial pentru anul școlar 2023-2024 22.11.2023
PDI, actualizat 2023 22.11.2023
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153 / 2017 30.09.2023
Raport de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, pentru anul școlar 2022-2023 08.09.2023
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2022-2023 28.11.2022
Raport de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, pentru anul școlar 2021-2022 13.10.2022
Plan managerial pentru anul școlar 2022-2023 13.10.2022
PDI, actualizat 2022 13.10.2022
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153 / 2017 30.09.2022
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153 / 2017 01.04.2022
Raport financiar 31.12.2021
Plan managerial pentru anul școlar 2021-2022 6.10.2021
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2021
PDI, actualizat 2021 01.09.2021
Raport de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, pentru anul școlar 2020-2021 01.09.2021
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 01.04.2021
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2021-2022 17.01.2021
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2020-2021 26.02.2021
Raport financiar 31.12.2020
Plan managerial pentru anul școlar 2020-2021 26.10.2020
Raport de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2019-2020 26.10.2020
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2020
PDI, actualizat 2020 24.08.2020
Raport financiar 31.12.2019 23.06.2020
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 01.04.2020
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2019-2020 15.11.2019
Plan managerial pentru anul școlar 2019-2020 16.10.2019
Raport pentru proiecte Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2018-2019 16.10.2019
PDI, actualizat 2019 16.10.2019
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153 / 2017 30.09.2019
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153 / 2017 01.04.2019

Adresa de e-mail pentru primirea în format electronic și copie după cartea de identitate:

ccd@ccdcluj.ro

25.07.2016

Modelele de formulare pentru serviciile oferite de casa Corpului Didactic Cluj sunt disponibile aici

Informații sunt necesare pentru înscrierea în bazele de date, completarea corectă a cursului și eliberarea atestatelor / adeverințelor 

25.07.2016

Arhiva an școlar 2022-2023  
Arhiva an școlar 2021-2022  
Arhiva an școlar 2020-2021  
Arhiva an școlar 2019-2020  
Arhiva an școlar 2018-2019  
Arhiva an școlar 2017-2018  

Arhiva an școlar 2016-2017

 

Arhiva an școlar 2015-2016

 

Arhiva an școlar 2014-2015

 

Arhiva 2008-2015