Menu

Agenda activităţilor - NOUTĂȚI

 
SUBIECT PUBLICAT TERMEN
Proiect CRED - Anunț începere formare cadre didactice din învățământul primar  31.07.2019  
Proiect CRED - Rezultate finale evaluare experți externi finanțate din cheltuielile directe - Apelul nr. 352/CRED/Cj/09.05.2019

26.06.2019

ora 16.00

 

Proiect CRED - Rezultate evaluare experți externi finanțate din cheltuielile directe - Apelul nr. 352/CRED/Cj/09.05.2019

Grile de evaluare

24.06.2019

ora 15.00

 
Informare Initiative Consiliul Europei în domeniul educației 19.06.2019
Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi experți formatori_Apelul de selecție nr.352 CRED CJ 09.05.2019

10.06.2019

ora 15:00

 
Activitatea metodică “STRATEGII DE ACTIVARE A ELEVILOR ÎN CLASELE SIMULTANE”. 31.05.2019 04.06.2019

În atenția laboranților, tehnicienilor școlari și personalului didactic auxiliar cu atribuții de laborant sau tehnician școlar din județul Cluj - activitate metodică

Link de înscriere

29.05.2019  

Apel selecție Experți formatori - Proiect CRED în Regiunea Nord - Vest

ANEXE: Anexa1Anexa2 

CORRIGENDUM NR.1 la Apel selecție Experți formatori


newCORRIGENDUM NR.2 la Apel selecție Experți formatori

09.05.2019
ora 15.00

10.05.2019
ora 12.00

27.05.2019
ora 15.00

 
Tabel nominal cu elevii premiați la Festivalul concurs național „ Eu citesc! Tu ...mai citești?”, ediția a III-a, Cluj-Napoca - 2019 20.05.2019  
Anunț activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională - grafic pe filiale 13.05.2019  

Anunț completare chestionare 

Chestionarul de analiză de nevoi pentru anul școlar 2019-2020

Chestionarul de monitorizare a impactului formării continue în anul școlar 2018-2019

Anexa 1, Anexa 2, Anexa3

13.05.2019 05.06.2019

Apel selecție Experți formatori - Proiect CRED în Regiunea Nord - Vest

ANEXE: Anexa1, Anexa2

 

CORRIGENDUM NR.1 la Apel selecție Experți formatori

 

CORRIGENDUM NR.2 la Apel selecție Experți formatori

09.05.2019
ora 15.00

 

10.05.2019 
ora 12.00

27.05.2019 
ora 152.00

 

„PROIECTUL CRED - CONCURSUL Creatori de educație”

Pentru mai multe informații accesați linkul

http://www.creatorideeducatie.ro/

26.04.2019  

Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediţia a XXXI-a, 30 mai 2019

Link înscriere

19.02.2019 03.05.2019

În atenţia cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii din judeţul Cluj - activitate metodică

link înscriere

05.04.2019  20.05.2019
Proiect CRED - Rezultate finale experți externi finanțate din cheltuielile indirecte - Apelul nr. 266/CRED/Cj/11.03.2019

19.04.2019

ora 15.00

 
Proiect CRED - Rezultate finale experți externi finanțate din cheltuielile directe- Apelul nr. 263/CRED/Cj/04.03.2019

19.04.2019

ora 15.00

 
„Facultatea de Litere a Universității din București - o nouă formă de dialog - serviciul de consultanță online” 19.04.2019  
Anunț activitate metodică - bibliotecari școlari și responsabili CDI din județul Cluj 16.04.2019
Proiect CRED - Rezultatul probei de evaluare a dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi de experți externi finanțate din cheltuielile indirecte - Apelul nr. 266/CRED/Cj/11.03.2019

15.04.2019

ora 15.00

 
Proiect CRED - Rezultatul probei de evaluare a dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi de experți externi finanțate din cheltuielile directe- Apelul nr. 263/CRED/Cj/04.03.2019

15.04.2019

ora 15.00

 
Invitatie de participare la Concursul online “Ce voi deveni? Cum am devenit?, editia a IV-a, 2019 05.04.2019 15.05.2019

În atenţia cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii din judeţul Cluj - activitate metodică

link înscriere

05.04.2019  20.05.2019
Invitație participare activitate metodică „Rolul școlii în dezvoltarea comunităților din mediul rural” 05.04.2019  14.04.2019
Proiect CRED - Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi de experți finanțate din cheltuielile indirecte- Apelul nr. 266/CRED/Cj/11.03.2019 28.03.2019

ora 15.00

 
Proiect CRED - Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi de experți - Apelul nr. 263/CRED/Cj/4.03.2019 27.03.2019

ora 15.00

 
Anunț de înscriere la activitatea metodică cu tema „Îmbunătățirea gestionării activităților finanțate de la bugetul de stat, pe baza problemelor identificate în cadrul misiunilor de audit public intern” 27.03.2019 2.04.2019
Invitație de participare la workshop-ul cu tema “Profilaxia afecţiunilor vocale la cadrele didactice” 27.03.2019 12.04.2019
Proiect CRED - Apel de selecție experți în afara organigrame - regiunea NV - cheltuieli indirecte

11.03.2019

ora 14.00

 

Proiect CRED - Apel de selecție experți în afara organigrame - regiunea NV

Anexe

04.03.2019

ora 15.00

 

Concurs național „Să păstrăm un mediu sănătos”, ediţia a VI-a, 17 mai 2019

Regulament și anexe

14.03.2019 10.05.2019
Anunț activitate metodică - bibliotecari școlari și responsabili CDI din județul Cluj 07.03.2019  

Festival-concurs și simpozion național „Eu citesc ! Tu… mai citești ?”, ediţia a III-a

Anexe

04.03.2019 10.05.2019

Anunț formare grupe program de formare avizat

„Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”

28.02.2019 20.03.2019
Ediția a V-a a Festivalului-concurs "CDIdei în cărți", proiect cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale din anul 2019, proiect în care Casa Corpului Didactic Cluj este partener 14.02.2019 11.03.2019 

Invitație de participare la Simpozionul Interjudețean „Auxiliare curriculare, portofolii și proiecte ale elevilor” , ediția a XIV-a

Regulament de participare

04.02.2019 31.03.2019
Anunț înscriere pentru program de formare „Pregătirea cadrelor didactice rrome în metodica predării limbii rromani” 31.01.2019 11.02.2019
Înscrieri la programele educaționale internaționale Junior Achievement pentru anul școlar 2019-2020, forma de implementare Curriculum la decizia școlii (opțional/CDȘ/CDL) 31.01.2019 15.02.2019
Anunț înscriere la programul de formare continuă „Necenzurat”, program avizat de MEN prin avizul nr. 37768/23.10.2018, cu 20 de ore de formare 25.01.2019  
În atenția conducerii unităților de învățământ din județul Cluj  - scrisoare metodică privind înscrierile la programele de formare ale Casei Corpului Didactic Cluj 14.01.2019  
Proiect CRED - Rezultate in urma contestatiilor la proba de evaluare a dosarelor - experti in afara organigramei - Regiunea Nord-Vest

21.12.2018

ora 13:00

 
Proiect CRED -Rezultate finale selecție experti in afara organigramei - Regiunea Nord-Vest

21.12.2018

ora 13:00

 
Program metodiști ISJ noi 14.12.2018  

Proiect CRED - Rezultate selectie experti in afara organigramei - Regiunea NV

Grile de evaluare

12.12.2018

ora 15.00

 
În atenția doamnelor/domnilor directori - diseminare proiect Inspiring innovation in language education / Inspirer l'innovation dans l'éducation aux langues 07.12.2018 12.12.2018

Activitate metodică

Promovarea activităților pedagogice și culturale în bibliotecile școlare și CDI

05.12.2018  
Anunț înscriere activitate metodică profesori de matematică „TEDIX - Platforma online - Lecții interactive de matematică” 03.12.2018 09.12.2018
Proiect CRED - rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi de experți

22.11.2018

ora 15.00

 
Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională 20.11.2018  
Anunț înscriere activitate „Casa Corpului Didactic Cluj partener și promotor în dezvoltarea instituțională” 20.11.2018  

Invitație de participare la masa rotundă cu tema „O școală fără discriminare. Rromanipen educațional, diversitate culturală în scopul reducerii discriminării și segregării”

09.11.2018 13.11.2018

Proiect CRED - Anunț selecție experți regiunea Nord-Vest

Anexe Anunț

29.10.2018

ora 15.00

 
Proiect CRED - rezultate finale selecție formatori  26.10.2018  
Proiect CRED - rezultate în urma contestațiilor la proba de evaluare a dosarelor 25.10.2018  

În atenția bibliotecarilor, responsabililor CDI, profesorilor de limba și literatura română – Ziua Mondială a bibliotecilor școlare 

Link înscriere

16.10.2018 12.11.2018

În atenția bibliotecarilor/responsabililor CDI - proiectele de bugetare participativă la nivelul Primăriei Cluj: catalog cu informația reunită din cataloagele bibliotecilor publice și scolare

Informatii la: https://bugetareparticipativa.ro/proiecte/catalog-cu-informatia-reunita-din-cataloagele-biblitecilor-publice-si-scolare/
16.10.2018  

Proiect CRED - rezultate selecție formatori - etapa a II-a - Evaluarea dosarelor

Grila de evaluare

12.10.2018  ora 14.00  
Anunț înscriere la programul de formare acreditat „Educație psihomotrică și experiențială pentru învățământul preșcolar și primar”, acreditat prin O.M.5031/26.08.2016 19.10.2018  
Invitație de participare la workshop-ul cu tema România Smart: Țara Comunităților care Învață, în cadrul Congresului AMMA 2018, The IVth International Congress of Automotive and Transport Engineering 03.10.2018 12.10.2018
Anunț de înscriere la programul de formare acreditat „Tabla interactivă-resursă educațională” 03.10.2018 22.10.2018
Anunț înscrieri program de formare JOBS - formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor 03.10.2018 09.10.2018
Anunț de înscriere la programul de formare acreditat „Managementul strategic și operațional al activităților educative” 03.10.2018 25.10.2018
Anunț înscriere - program de formare  „Adaptarea strategiilor educaționale  - factor esențial în reducerea absenteismului și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii”, acreditat prin OM 5670/18.12.2017 03.10.2018 01.11.2018
Anunț înscriere program de formare „Comunicare și leadership” 03.10.2018 01.11.2018
Anunț înscriere program de formare „Manager pentru școala viitorului” 03.10.2018 01.11.2018
Anunț înscriere - program de formare „Educație socială - curriculum și competențe”, acreditat prin OM 3904/05.06.2018 03.10.2018 01.11.2018
Anunț de înscriere la programul de formare acreditat „Metodele didactice între artă la rigorile predării” 03.10.2018 15.11.2018
Proiect CRED - Rezultate selecție formatori - etapa I, eligibilitate candidatura 24.09.2018, ora12.00  
Selecția profesorilor metodistilor la nivelul ISJ Cluj 19.09.2018  

Concursul Naţional de Creativitate Didactică în domeniul  materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii, Ediţia a IX-a

Regulament

Link înscriere

19.09.2018  15.10.2018

Apel selecție Experți formatori - Proiect CRED în Regiunea Nord - Vest

Anexe

27.08.2018  
Scrisoare metodică directori 12.09.2018 20.09.2018

Conferința Națională de medicină aplicată la educație fizică și sport 

link înscriere

03.09.2018  

source Resurse educaționale deschise

04.02.2019

Eliberare atestate de formare continuă

SUBIECT PUBLICAT
Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", acreditat prin OM 3365/29.04.2014, Sesiunea 3/grupele 4,5 18.10.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Tabla Interactivă - resursă educațională”, seria1, grupa 1 17.10.2018
Anunț ridicare atestate program de formare acreditat „Educația psihomotrică și experiențială pentru învățământul preșcolar și primar”. Seria 1 Grupa 2, Seria 1 Grupa 3, Seria 1 Grupa 4 18.09.2018

Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", acreditat prin OM 3365/29.04.2014, Sesiunea 4/grupa1

06.08.2018

Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Evaluare pentru evoluția în cariera didactică”, 

acreditat prin O.M. nr. 5990/ 16.12.2015 - Seria 2 Grupa 1,2,3,4,5,6

06.08.2018

Anunțuri eliberare atestate programe:

- Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii

- Comunicare și leadership

- Management educațional în contaxtul descentralizării

24.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Managementul activităților educative”, OM 3200/12.03.2014, seria 4 23.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Educație timpurie incluzivă” 22.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar", acreditat prin O.M. nr. 3365/ 29.04.2014 - Seria 3, Grupa 1,2,3 15.03.2018
Eliberare atestate cursanți, programul de formare continuă "Predarea inovativă a limbii române" S5G1 23.06.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Comunicare și leadership”, grupa 1, seria3 10.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Managementul activităților educative”, OM 3200/12.03.2014, seria3 06.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Evaluare pentru evoluția în cariera didactică", acreditat prin O.M. nr. 5990/ 16.12.2015 - Seria 1 Grupa 1,2 23.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar", acreditat prin O.M. nr. 3365/ 29.04.2014 - Seria 2, Grupa 1,2 08.12.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 9 07.10.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 6, grupa 1 07.10.2016
"Istoria recentă a României" 08.09.2016
"Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii", Sesiunea 7 23.11.2015
"Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional" Sesiunea 1 23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa1

23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa2

23.11.2015
Eliberare atestate pentru cursul "Consiliere si dezvoltare profesionala", sesiunea 8 + ANEXA tabel nominal cu absolventii 05.10.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 5 26.08.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Managementul activitatilor educative",sesiunea 1 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 8 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", sesiunea 6 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Management educational in contextul descentralizarii" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" 10.09.2014
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Scoala - sansa fiecaruia"- Seriile 3 si 4 10.09.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane in societatea cunoasterii"

Tabel absolventi S1_P1_2013

Tabel absolventi S2_P1_2013

17.06.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua " Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor"

Tabel absolventi S1_P2_2013

Tabel absolventi S2_P2_2013

17.06.2012

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunile 5, 6 si restantieri

Tabel absolventi

04.06.2014
Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 4 25.09.2013
Eliberare atestate de formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala" sesiunile 3, 4 si 5 10.09.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunile 4 si 5.

Tabel absolventi

10.09.2013
Eliberare atestate pentru cursul " Stilul de invatare si temperamentul scolarilor - instrumente pentru o educatie creativa" 04.07.2013

Eliberare atestatre formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala", Sesiunea 2, POSDRU/87/1.3/S/56116

Tabel nominal absolventi

17.06.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 3

30.05.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 2

13.04.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 3

Tabel nominal absolventi

10.04.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 1

Tabel nominal absolventi

13.03.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 2

Tabel nominal absolventi

19.11.2012
Anunt eliberare atestate si lista cursanti la programul de formare continuã "Scoala sansa fiecãruia" seria 1 si 2 16.07.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Profesorul - creator de soft educaţional" 26.03.2012
Anunţ - eliberare adeverinţe de participare la activitatea metodicã "Seminar de pedagogie experienţialã" - si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea adeverinţelor 23.03.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruire în societatea cunoasterii" - seria 3 si 4 si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor. 20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Evaluarea activitãtilor didactice prin inspectia scolarã" - seria 8

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Multimedia în educatie" - seria 6

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

02.03.2012

Anunţ - eliberare diplome WORK-SHOP "Stiintele fundamentale promotoare ale progresului în ingineria materialelor"

01.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 4

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Comunicare si leadership" - seria 7 si 8.

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 5

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - sesiunea 1

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Consiliere si dezvoltare profesionalã" - sesiunea 1

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruirea în societatea cunoasterii - Intel Teach"

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.01.2012

Anunţuri permanente

SUBIECT PUBLICAT
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 01.04.2019
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2018-2019 05.12.2018
Plan managerial pentru anul școlar 2018-2019 05.12.2018
PDI, actualizat august 2018 05.12.2018
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2017-2018 05.12.2018
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2018
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.03.2018
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2017 20.02.2018
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2017-2018 08.11.2017
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic pentru anul şcolar 2016 - 2017 18.12.2017
PDI, actualizat august 2017 18.12.2017
Plan Managerial pentru anul şcolar 2017 - 2018 18.12.2017
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2017
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2016 02.03.2017
PDI, actualizat2016 15.02.2017
Plan Managerial pentru anul şcolar 2016 - 2017 15.02.2017
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2016-2017 24.11.2016
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2015-2016 15.09.2016
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 30.06.2016 04.08.2016

Adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate:

ccd@ccdcluj.ro

25.07.2016

Modelele de formulare pentru serviciile oferite de Casa Coprului Didactic Cluj sunt disponibile aici

Informațiile sunt necesare pentru înscrierea în baza de date, completarea dosarelor de curs și eliberarea atestatelor/adeverințelor

25.07.2016

Arhiva an școlar 2017-2018  

Arhiva an școlar 2016-2017

 

Arhiva an școlar 2015-2016

 

Arhiva an școlar 2014-2015

 

Arhiva 2008-2015