Menu

Inscrieri la programele de formare

În atenția conducerii unităților de învățământ din județul Cluj  - scrisoare metodică privind înscrierile la programele de formare ale Casei Corpului Didactic Cluj

Instrucţiuni privind inscrierea la programele de formare furnizate de CCD Cluj şi plata taxelor de participare

Model contract Casa Corpului Didactic Cluj - unitate de învățământ (format editabil)

Model acord Casa Corpului Didactic Cluj - cursant (format editabil)

 INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 Plata taxei de participare se poate face în numerar la sediul CCD Cluj ( în zilele de miercuri, între orele 9 şi 16) sau prin mandat poştal, respectiv ordin de plata în contul Casei Corpului Didactic Cluj: cont IBAN RO43 TREZ 2162 0E33 1700 XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740.