EN
|

 


Prezentare


MISIUNEA
Casa Corpului Didactic promovează inovaţia şi mişcarea pentru reformă şi asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învătământul preuniversitar (Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4897 din 31.10.2001).
Casa Corpului Didactic Cluj promovează programe care susţin învaţarea şi perfecţionarea de-a lungul întregii vieţi, în sprijinul asigurării calităţii în educaţie.

VIZIUNEA
Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj.
Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Cluj se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar clujean în contextul european.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC (Anexa nr. 1 O.M. nr. 4897/ 31.10.2001)

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Casa corpului didactic este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată şi ale art. 5, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.
Art. 2. Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă si sigiliu, subordonată administrativ Direcţiei Generale pentru Evaluare, Prognoze şi Dezvoltare şi din punct de vedere al realizării formării continue subordonată Direcţiei Generale pentru Educaţie Continuă, Formarea i Perfecţionarea Personalului Didactic din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Pe plan local, activitatea casei corpului didactic este controlată şi coordonată de inspectoratul şcolar, conform prevederilor art. 142, alin. (m) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată.
Art.4. Casa corpului didactic are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile art.162 (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată.
Art. 5. Funcţiile casei corpului didactic:
a) organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar;
b) centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaţionali;
c) centru de informare - documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
d) centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii;
f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
g) centru metodologic pentru bibliotecarii şi documentariştii din
învăţământul preuniversitar;
h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite (oferta de programe de formare continuă), promovarea şi furnizarea acestora;
i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori şcolari responsabili cu formarea continuă, consultanţi şi experţi;
j) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii /personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc, înfiinţarea unui club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii).
Art.6. Pentru realizarea programelor proiectate, casa corpului didactic colaborează cu specialişti / experţi, atât din cadrul instituţiilor furnizoare de pregătire iniţială (universităţi, colegii, licee), cât şi a celor de formare continuă - instituţii / organizaţii acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia Generală pentru Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic. Extensia în teritoriu a programelor casei corpului didactic se poate asigura şi prin derularea unor seturi de programe de formare la distanţă.
Art. 7. Casa corpului didactic poate funcţiona şi în calitate de furnizor de programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Programele de formare continuă oferite de casa corpului didactic în această calitate se vor supune acreditării de ctre Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Direcţia Generală pentru Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea Personalului Didactic.


 

Învăţăm să fim împreună!

Noutăţi

Apariţie "Preuniversitaria", ediţia a XIX - a
  
În 4 iulie a apărut "Preuniversitaria", ediţia a   XIX - a. Participanţii la simpozionul   "Preuniversitaria", ediţia a XIX - a sunt   aşteptaţi la sediul Casei Corpului Didactic Cluj   (Str. Septimiu Albini nr. 91), compartimentul   redacţie, sala 7, pentru a intra în posesia cărţii   electronice.
  Persoană de contact, Virginia Turculeţ. (Tel:   0264 593945, e-mail: vmuresan@ccd.ubbcluj.ro)

Pentru cei interesaţi să publice articole în revista "Didactica Nova XXI"

 

Informaţii utile

DIDACTICA - Seminar internaţional
Ediţa a XVII-a 2008
Caraş-Severin

Informaţii pentru directori:

Oferta de carte a editurilor în vederea achizitionării de către şcoli a necesarului de carte

Perfecţionare 2008 (calendarul întâlnirilor şi baza de date cu grupurile ţintă)

Raport de activitate 2007-2008 sem I

Managementul formării continue
în unitatea de învăţământ - noiembrie 2007 - ianuarie 2008

Programe de formare şi servicii oferite de CCD Cluj -16 octombrie 2007


Informaţii pentru responsabilii cu formarea continuă din şcoli:

Managementul formării continue
în unitatea de învăţământ
- responsabilii cu formarea - 6 noiembrie 2007

 Noutăţi - Programe definitivat/grad I/ grad II


Oferta de programe de formare

Program naţional de formare vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar de stat

2007-2008

2006-2007

Programe acreditate


Simpozionul "Preuniversitaria"
Editia a XVIII-a, 8 decembrie 2007


Autori de carte clujeni

Reviste si publicatii

Produse online de la editura Oxford

Festivalul National al Sanselor Tale

Edituri - oferta de carteAdresa:

Strada Septimiu Albini nr.91, cod 400457
Cluj, România

Tel/fax (secretariat): +40-264-593945
Tel prof metodisti: +40-364-408997
Tel contabilitate/administrativ: +40-364-408996
Tel director: +40-364-408998
e-mail: ccd@ccd.ubbcluj.ro

Program audienţe director
prof. Dorina Kudor

          Marţi        15-17
          Vineri       12-14


Profesori metodişti - Program consultanţă

 LuniMarţiMiercuri
Joi
Vineri
Gabriela Gorun 14-1610-12  
Ileana Iepure 14-16  10-12
Steluţa Nemeş 14-16  14-16
Meda Florian 14-16  14-16
Felicia Szabo 13-15  9-11
Răşinar Mihaela  9-10