Menu

Număr Curent Preuniversitaria

ISSN 2066 - 7078 | Nr revista: 25 iunie 2019

 

Creativitate şi inovaţie în educaţie

Titlul lucrării

Autor

Concursurile școlare: competiție sau creativitate? prof. Botiza Ligia-Daniela, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Baciu, Structura Școala Gimnazială Suceagu, jud. Cluj
Valorificarea limbii franceze prin teatru prof. Bucur Luminița-Roxana, Colegiul Național „George Coșbuc”  Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Colegiul Tehnic  „Raluca Ripan”, Cluj-Napoca
Matematica în viața cotidiană prof. Felecan Maria-Simona, Școala Gimnazială „Emil Isac ”, Cluj-Napoca
Contribuţii la optimizarea predării educaţiei fizice la ciclul gimnazial prin asistență multimedia prof. Ienei Edmund, Casa Corpului Didactic Cluj
Literația între teorie și practică prof. Nicoleta Meseșan, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
Genul liric - aspecte și provocări - prof. Ioana – Angela Mureşan, Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca
Lirica religioasă – Tudor Arghezi prof. Dumitru-Emilian Mureşan, Liceul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior”, Cluj-Napoca
Biblioteca școlară și centrul de documentareși informare bibliotecar Păcurar Marinela, Casa Corpului Didactic Cluj
Călătoria fantastică-Luka și focul vieții- prof. Stan Marcela Cristina, Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca

Noile tehnologii ale informației și comunicării în educație

Titlul lucrării

Autor

Tabla interactivă - metodă inovativă în grădiniță prof. Balasz – Mureșan Dorina, Școala Gimnazială „Gheorghe. Șincai” Florești
Aplicaţii software interactive pentru lecţiile de limba franceză prof. Covaci Alexandru, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
Valorificarea TIC în derularea proiectului Educating the next generation of orchestra players prof. dr. Iacob Hilda Elisabeta, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca
Webpage MAKER, o pagină pentru mine profesor metodist Dina Maria Pripon, Casa Corpului Didactic Cluj
Abordări inovative în predarea geografiei prof. Rus Maria, Școala Gimnazială Luna

Proiecte educaționale

Titlul lucrării

Autor

Proiectul Casei Corpului Didactic Cluj „Îmbunătățirea calității formării continue a profesorilor”

director prof. Mihaela Popescu

profesori metodiști: Alina Ludovica Boca, Pompilia Herman, Edmund Ienei, Dana Liliana Lung, Dana-Zoe Mateescu, Dina Maria Pripon, Casa Corpului Didactic Cluj

Utilizarea  Toolkitului VISTE în scenarii inovatoare care faciliteze incluziunea școlară elevilor cu deficiențe vizuale

director prof. Mihaela Popescu

profesor metodișt: Alina Boca, Casa Corpului Didactic Cluj

O activitate de succes! Cupa școlii „Gheorghe Șincai” Florești

director adjunct prof. Ella Fertea

prof. bibl. Hajnal Marcu, Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești

„Tradiție creștinăoglindită prin datini și obiceiuri

director: prof. Violeta-Ortensia Ilea-Bonda

prof. înv. primar: Daciana Maria Andreica, Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești

Impactul activităților de dezvoltare a inteligenței emoționale asupra formării profesionale a viitorilor învățători/educatoare- proiect educațional rof. Lidia Ivașcu, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca prof. Nicoleta Meseșan, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca
Școala conectată la comunitate – beneficii și oportunități prof. Komives Șoimița Mirela, Director, Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca
Festival de artă culinară pentru elevi de etnii diferite prof. Alexandrina Lişcan, Colegiul Tehnic “Raluca Ripan” Cluj-Napoca
De-a arhitectura în școala mea - mediul  construit, experiențe educaționale 

prof. Marius Miclea, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Proiect educațional „deschide-ţi sufletul!

prof. Simona Rozalia Pop, Scoala Gimnazială Săcuieu

prof. Mariana Pașcalău, Scoala Gimnazială Săcuieu

„Ne jucăm, ne  mișcăm și ce bine ne distrăm” proiect educațional la nivelul unității

prof. înv. preșcolar Gabriela Ranga, Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”

prof. înv. preșcolar Maria Simon, Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”

Valorificarea patrimoniilor literare naționale prin parteneriatul școlar Erasmus+ KA2 „Our Common European Tale” prof. Andreea Suciu, Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca,

Festivalul-concurs Eu citesc! Tu…mai citești?
Un proiect de succes

profesor Mihaela Turcu, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca