Menu

Număr Curent Preuniversitaria

ISSN 2066 - 7078 | Nr revista: 25 iunie 2018


Secţiunea 1 - Creativitate şi inovaţie în educaţie

Autor

Titlul lucrarii

Profesor dr. Popescu Mihaela – Director Casa Corpului Didactic Cluj
Profesor metodist Boca Alina Ludovica -Casa Corpului Didactic Cluj
Valorizarea creativităţii şi inovaţiei didactice în cadrul proiectului european ERASMUS + „Dezvoltarea gândirii spaţiale la elevii cu dizabilităţi vizuale
Profesor metodist Liliana Dana Lung, Casa Corpului Didactic Cluj Lucrul în CLOUD cu tehnologia SMART
Profesor Balasz Mureşan Dorina Lucia Olimpia - Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Florești Atelierele de vară șotron - exemple de bună practică-
Profesor Botiza Ligia Daniela - Şcoala Gimnazială Aghiresu-Fabrici Lectura prinde viată la orele de limba engleză
Profesor pentru învăţământul primar Cîmpean Adriana - Liceul Teoretic "Avram Iancu", Cluj-Napoca CDI - in lumea jocului Zome Tool, un exemplu de bună practică
Profesor Vescan Stanca - Colegiul Economic Iulian Pop Scenariu didactic realizat cu ajutorul tablei interactive și a aplicației Smart Notebook
Profesor educator Suciu Alina Natalia - Şcoala Gimnazială Specială Dej Resursele T.I.C. în consilierea şi motivarea elevilor de clasa a VIII-a din învăţământul special, în vederea alegerii unei meserii/profil potrivit cu abilităţile personale.
Profesor pentru învăţământul primar Pop Anca – Ioana - Școala Gimnazială" Mihai Vodă", Comuna Mihai - Viteazu

Profesor Bia Monica - Mihaela Școala Gimnazială "Avram Iancu" Turda
Nimeni nu rămâne în urmă-proiect Etwinning
Profesor inginer Pleşa – Chicinaş Raluca - Colegiul Tehnic Ana Aslan Cluj-Napoca Dezvoltarea creativităţii elevilor în predarea disciplinelor tehnice
Profesor Fizeşan Titus Florin - Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești Documentarea și studiul istoriei locale - model de opțional pentru profesorii documentariști
Profesor educator Cordoş Floarea - Școala Gimnazială Specială CRDEII Comunicarea augmentativă și alternativă prin imagini
Profesor Cătălina Cocan - Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod" Jucării pentru copii

Secţiunea 2 - Patriotismul și valorile poporului român promovate prin proiecte educaționale

Autor

Titlul lucrarii

Profesor Valentin Claudiu Cuibus Inspector școlar general – Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Rolul școlii în promovarea valorilor naționale
Profesor pentru învăţământul primar Câmpean Adriana, Bibliotecar Ruta Ana-Maria Liceul Teoretic Avram Iancu Micul patriot - activităţi în cadrul concursurilor şcolare specifice celebrării Centenarului Marii Uniri
Profesor consilier psiholog Ramona Răducan - CJRAE Cluj / Colegiul Național George Barițiu, Cluj-Napoca Muzeele vii. Formarea și definirea conceptelor și valorilor identitare prin învățare experiențială, în interacțiunea directă cu patrimonial material și imaterial din muzee – o perspectivă psihologică

Profesor pentru învăţământul primar Simion Anca Georgiana, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca

Profesor metodist Ienei Edmund - Casa Corpului Didactic Cluj

Sărbătorim România la 100 de ani
Profesor pentru învăţământul preşcolar Feşnic Gabriela Margareta,

Şcoala Gimnazială Ceanu Mare

Centenarul Unirii-100 de trepte către România de azi!

Secţiunea 3 - Dascăli de prestigiu din învățământul clujean

Autor

Titlul lucrării

Profesor metodist Pripon Dina Maria – Casa Corpului Didactic Cluj

Profesor Tămaş Monica – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dej,

Profesor dr. Mureşan Emilia - Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej

Dascăli de prestigiu din învățământul primar
Profesor Niţu Georgeta Cristina- Școala Gimnazială Nireș Ionel Haiduc - o viață închinată chimiei
Profesor Solomean Alice Ana, Profesor Solomean Ovidiu - Liceul Tehnologic Someș Dej Un profesor clujean de excepție