Menu

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

https://www.eprof.ro/

Anunț privind modificarea și completarea Apelului de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF,  înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022, publicat pe site-ul Ministerului Educației în data de 29.12.2022  [data publicării: 06.01.2023]

Apel de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF - forma actualizată, cu modificări și completări, aprobată prin Nota nr. 788/146587_POCU/5.01.2023 + Anexe (arhivă ZIP) [data publicării: 06.01.2023]

Proiect PROF - apel lansat de Ministerul Educatiei - selectie experti

Selecție beneficiari proiect PROF, programele de formare PROF3 și PROF4

Aplicarea prevederilor OME 4223/06.07.2022 privind bazele de practică pedagogică

NEWSLETTER

IUNIE 2022

Site-ul proiectului PROF;

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021”;

Sigla proiect

PROF