Menu

Reglementări - Formare continuă

Ordin nr. 5.138/27.08.2021 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021 - 2022

Registrul național al programelor de formare continuă- iunie 2021

ORDIN Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

O R D I N privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor din învățământul preuniversitar, pe niveluri de învățământ — preșcolar, primar, gimnazial și liceal — și pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică — gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

O R D I N privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcțiile didactic auxiliare din învățământul preuniversitar secretar școlar, laborant școlar, pedagog școlar, corepetitor, pe etape de formare continuă — debutant și cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat