Strada Septimiu Albini nr.91, 400457, Cluj, România


Învăţăm să fim împreună!

Casa Corpului Didactic Cluj

Contact

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon:+40-372721129;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodişti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

Contorizare începând cu 10.10.2008

EN

|


                                                                            

Eliberare atestate de formare continuă

SUBIECT
PUBLICAT
Anunţ - eliberare atestate de formare continuă - ACTUALIZARE 14.09.2010
14.09.2010
Programe finalizate. Atestate în curs de completare - ACTUALIZARE 14.09.2010
14.09.2010

Agenda activităţilor NOUTĂŢI

SUBIECT
PUBLICAT
TERMEN
POSDRU/87/1.3/S/58422 Concurs pentru ocuparea funcţiei de Expert informare şi publicitate 05.07.2011 15.07.2011
POSDRU/87/1.3/S/56116 Concurs pentru ocuparea funcţiei de Expert informare şi publicitate 05.07.2011 15.07.2011

Înscrieri program acreditat "Tinerii împotriva violenţei"

- Formular de înscriere

16.06.2011 29.06.2011
Tabel nominal cu participanţii la programul de formare Evaluarea activitãţilor didactice prin inspecţia şcolarã 15.06.2011 27.06.2011

Adresa solicitare manuale ECDL START

- Formulare

- Clarificare
01.06.2011 04.06.2011
ReForm Transilvania - obţinere certificat formator 16.05.2011  
Anunţ selecţie formatori - profesori de limba şi literatura românã şi învãţãtori - proiect ID 63576 16.05.2011 25.05.2011

Anunţ selecţie cursanţi la program de formare acreditat - profesori de limba şi literatura românã şi învãţãtori - proiect ID 63576

- Cerere de înscriere

16.05.2011 20.06.2011

Invitaţie pentru profesorii de religie, profesorii de educaţie plasticã şi învãţãtori: atelier "Icoana pe sticlã în Transilvania"

- Formular de înscriere

16.05.2011 18.05.2011
Zilele Casei Corpului Didactic Cluj 13.05.2011  

Activitate metodicã cu informaticienii, analiştii-programatori şi profesorii de informaticã cu tema "Facilitãţi ale aplicaţiilor online în educaţie"

- Tabel înscriere

13.05.2011 20.05.2011

Invitaţie pentru profesorii de ştiinţe la workshopul cu tema "Identificarea principalelor trãsãturi ale învãţãrii prin investigaţie"

- Formular de înscriere

13.05.2011 20.05.2011
Workshop "Video-copilul sau lipsa de identitate" 10.05.2011 19.05.2011
Concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator în cadrul proiectului "Consiliere şi dezvoltare profesionalã continuã - sistem transparent de pregãtire pentru reuşita în cariera didacticã" POSDRU/87/1.3/S/56116 06.05.2011 13.05.2011
Concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator în cadrul proiectului "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã tehnologii" POSDRU/87/1.3/S/58422 06.05.2011 13.15.2011
Concurs pentru ocuparea funcţiei de expert ştiinţific - proiectul Pathway 22.04.2011 29.04.2011
Concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator proiect - proiectul Pathway 22.04.2011 29.04.2011
Convocare "Şcoala - şansa fiecăruia", grupa 1 22.04.2011 27.04.2011
Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar (contabil şef) 18.04.2011 22.04.2011
Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar (contabil şef) 05.04.2011 14.04.2011
Convocare "Lecturã metodicã/ Lecturã cursivã", grupa 5 29.03.2011 04.04.2011

Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediţia a XXIII-a 19 martie 2011

Talon de înscriere

15.01.2011 01.03.2011

Apel de înscriere la programul de formare "Calculatorul şi proiectele interdisciplinare"

Formularul de înscriere

Calculatorul şi proiectele interdisciplinare - descriere

10.03.2011 21.03.2011

Convocarea cursanţilor la programul de formare "Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii", proiect POSDRU/87/1.3/S/55336

Lista cursanţilor programaţi pentru sesiunea 1 la programul de formare "Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii", proiect POSDRU/87/1,3/S/55336

Graficul derulãrii programului de formare locaţia Grup Şcolar Material Rulant "Unirea" Cluj-Napoca, sesiunea 1, martie - iunie 2011

Graficul derulãrii programului de formare locaţia Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin, sesiunea 1, martie - iunie 2011

Graficul derulãrii programului de formare locaţia locaţia Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu" Dej, sesiunea 1, martie - iunie 2011

Graficul derulãrii programului de formare locaţia Liceul Teoretic "Nicolae Bãlcescu" Cluj-Napoca, sesiunea 1, martie - iunie 2011

Graficul derulãrii programului de formare locaţia Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Turda, sesiunea 1, martie - iunie 2011

24.02.2011  
Anunt selectie facilitatori proiect "Scoala pentru toti" 16.02.2011 17.02.2011
Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul proiectului Consiliere si dezvoltare profesionalã continuã-sistem transparent de pregãtire pentru reusita în cariera didacticã 14.02.2011 17.02.2011
Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul proiectului Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii 14.02.2011 17.02.2011

Actualizare! Proiect "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - Anunt pentru activitatea de formare a formatorilor

Formular de înregistrare a participantilor

10.02.2011 15.02.2011

Actualizare! Proiect "Consiliere si dezvoltare profesionalã continuã - sistem transparent de pregãtire pentru reusita în cariera didacticã"- Anunt pentru activitatea de formare a formatorilor

Formular de înregistrare a participantilor

10.02.2011 15.02.2011
Concurs pentru ocuparea postului de casier în cadrul proiectului "Formarea continuã a profesorilor de limba românã în societatea cunosterii" 03.02.2011 07.02.2011

Proiect "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - Anunt pentru activitatea de formare a formatorilor

Formular de înregistrare a participantilor

28.01.2011 10.02.2011

Proiect "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - Anunt pentru selectia cadrelor didactice la programul de formare continuã

Formular 1: Formular individual de înscriere la programul Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii

Formular 2: Formular individual de înregistrare a grupului tintã

Formular 3: Declaratie privind prelucrarea datelor personale

Formular 4: Adeverintã

28.01.2011 20.02.2011

Proiect "Consiliere si dezvoltare profesionalã continuã - sistem transparent de pregãtire pentru reusita în cariera didacticã"- Anunt pentru activitatea de formare a formatorilor

Formular de înregistrare a participantilor

27.01.2011 10.02.2011

Proiect "Consiliere si dezvoltare profesionalã continuã - sistem transparent de pregãtire pentru reusita în cariera didacticã"- Anunt pentru selectia cadrelor didactice la programul de formare

Formular 1: Formular individual de înscriere la programul de formare continuã Consiliere si dezvoltare profesionalã

Formular 2: Formular individual de înregistrare a grupului tintã

Formular 3: Declaratie privind prelucrarea datelor personale

Formular 4: Adeverintã

27.01.2011 20.02.2011
Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul proiectului Consiliere si dezvoltare profesionalã continuã-sistem transparent de pregãtire pentru reusita în cariera didacticã 19.01.2011 24.01.2011
Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul proiectului Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii 19.01.2011 24.01.2011
Admitere 2011 - Studii postuniversitare Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 11.01.2011 15.02.2011
Convocare program "Iniţiere IT şi Utilizare AEL" seria 8 25.11.2010 27.11.2010
Convocare program "Comunicare şi leadership" seria 8 25.11.2010 06.12.2010
În atentia responsabililor cu formarea continuã - activitate metodicã 22-30.11.2010 17.11.2010 22.11.2010
Concurs pentru ocuparea functiei de expert bazã de date în cadrul proiectului "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" 28.10.2010 05.11.2010
Concurs pentru ocuparea functiei de consilier juridic in proiectul Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii 18.10.2010 21.10.2010
Concurs pentru ocuparea functiei de consilier juridic în proiectul Consiliere si dezvoltare profesionalã continuã-sistem transparent de pregãtire pentru reusita în cariera didacticã 18.10.2010 21.10.2010
Convocarea profesorilor de fizicã la programul "Science Center to Go" (SCeTGo) 15.10.2010 02.11.2010

Activitate de formare pentru profesorii de fizicã în cadrul proiectului Kicking Life into Classroom (KLiC)

15.10.2010 4.11.2010
Rezultatele selectiei de formatori în cadrul proiectului Consiliere si dezvoltare profesionalã - sistem transparent de pregãtire pentru reusita în cariera didacticã 15.10.2010  
Rezultatele selectiei de formatori în cadrul proiectului Abordari inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii 15.10.2010  
Ziua mondialã a bibliotecilor scolare - miercuri, 20 octombrie 2010 ora 14 14.10.2010  
Concurs pentru ocuparea postului de informatician/analist programator 21.09.2010 05.10.2010
Concurs pentru ocuparea posturilor de informatician/analist programator si bibliotecar-documentarist 14.09.2010 17.09.2010
Ordin nr. 5720/20.10.2009 privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din învatamântul preuniversitar (pdf)    

Informaţii (anunţuri şi invitaţii) de interes general

SUBIECT
PUBLICAT
TERMEN

Concursul International Interdisciplinar "PROTEJAREA ECOSISTEMELOR BANATULUI MONTAN", 10.07-11.07.2011 Resita

Fisa de înscriere

20.06.2011  
Simpozionul-Concurs "Marin Sorescu", Ediţia a XII-a 11.05.2011  
Ambient şi Fundatia Românã pentru Copii, Comunitate şi Familie invitã şcolile primare şi grãdinitele sã se înscrie la consursul de desene "Deseneazã Cãsuţa Casei Tale" 06.05.2011 20.05.2011
Simpozionul Naţional ASFRAN - Studiul limbilor moderne în Europa celor 27: miză şi perspective, ediţia a III-a 02.05.2011 21.05.2011
Concursul internaţional de artă plastică "Tonitza", ediţia a XIII-a 12.04.2011 10.06.2011
Comunicat de presã post eveniment - Campania Hai pe Net! 04.04.2011  
Simpozion Naţional "Educaţie pentru un învãţãmânt european", Ediţia a IV-a, Şcoala "Avram Iancu" Câmpia Turzii 24.03.2011  
A aparut revista Didactica Nova pentru luna martie 2011. Poate fi citita la adresa http://didacticanova.blogspot.com/

16.03.2011  
Înscriere program de formare "Stilul de învãtare si temperamentul scolarilor" 15.03.2011  
Simpozion National cu tema "Creativitatea profesorului - mijloc de realizare si flexibilizare a demersurilor didactice" 14.02.2011 21.02.2011
Concurs interjudetean pentru prescolari "Datinã si port strãbun" 02.02.2011 27.02.2011
A aparut revista Didactica Nova pentru luna ianuarie 2011. Poate fi citita la adresa http://didacticanova.blogspot.com/
24.01.2011  
Sigur.info vã invitã sã participaţi la concursul pentru elevi şi profesori "Este mai mult decât un joc, este viaţa ta" - Ziua Siguranţei pe Internet 2011 05.01.2011 08.02.2011
Revista electronicã Didactic.ro, ISSN 1844-4679 Decembrie 2 30.12.2010  
A apãrut revista Didactica Nova pentru luna noiembrie 2010. Poate fi cititã la adresa http://didacticanova.blogspot.com 22.11.2010  
Oferta de formare a Consiliului Britanic 17.11.2010  
Simpozion national "Probleme majore ale omului din secolul XXI" Ed. IV, Grupul Scolar "Mircea Voievod" Târgoviste 17.11.2010 05.03.2011
Proiect educational "Cãlãtorie în jurul planetelor" 04.11.2010 26.11.2010
Simpozion national: Geografia orizontului local 02.11.2010 17.11.2010
A apãrut revista Didactica Nova pentru luna octombrie 2010. Poate fi cititã la adresa http//didacticanova.blogspot.com 21.10.2010  
Programe de formare profesionalã continuã autorizate CNFPA adresate cadrelor didactice din învãtãmântul preuniversitar 19.10.2010  
Calendar de desfăşurare a activităţilor de perfecţionare prin definitivat, grad didactic II şi grad didactic I 15.02.2010  

 

Anunţuri permanente

SUBIECT
PUBLICAT
Raport de activitate pentru semestrul I, anul şcolar 2010-2011 09.03.2011
Plan managerial pentru anul şcolar 2010-2011 09.03.2011

 

Arhiva an scolar 2009-2010

Arhiva an scolar 2008-2009

Arhiva