Strada Septimiu Albini nr.91, 400457, Cluj, România


Învăţăm să fim împreună!

Casa Corpului Didactic Cluj

Contact

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon:+40-372721129;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodişti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

Contorizare începând cu 10.10.2008


                                                                      

Eliberare atestate de formare continuă

SUBIECT
PUBLICAT
Anunt eliberare atestate si lista cursanti la programul de formare continuã "Scoala sansa fiecãruia" seria 1 si 2 16.07.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Profesorul - creator de soft educaţional" 26.03.2012
Anunţ - eliberare adeverinţe de participare la activitatea metodicã "Seminar de pedagogie experienţialã" - si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea adeverinţelor 23.03.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruire în societatea cunoasterii" - seria 3 si 4 si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor. 20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Evaluarea activitãtilor didactice prin inspectia scolarã" - seria 8

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Multimedia în educatie" - seria 6

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

02.03.2012

Anunţ - eliberare diplome WORK-SHOP "Stiintele fundamentale promotoare ale progresului în ingineria materialelor"

01.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 4

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Comunicare si leadership" - seria 7 si 8.

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 5

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - sesiunea 1

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Consiliere si dezvoltare profesionalã" - sesiunea 1

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruirea în societatea cunoasterii - Intel Teach"

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.01.2012

Agenda activităţilor NOUTĂŢI

SUBIECT
PUBLICAT
TERMEN

Anunt inscriere la cursul de formare continua "OSCINT pentru management educational preuniversitar"

Formular de inscriere

01.10.2012 08.10.2012

Concursul national de creativitate didactica in domeniul materialelor auxiliare destinate educatiei pentru drepturile omului, democratie si o cultura a pacii

Regulament concurs

14.09.2012 24.09.2012

Achiziţie publicã cerere, ofertã, servicii de supraveghere a lucrarilor - diriginţie de santier.

05.09.2012 12.09.2012
POSDRU/87/1.3/S/56116 Concurs pentru ocuparea postului de administrator 19.07.2012 24.07.2012
POSDRU/87/1.3/S/58422 Concurs pentru ocuparea postului de administrator 19.07.2012 24.07.2012

Anunt de înscriere la programul "OSCINT pentru management educational preuniversitar". Orarul programului de formare.

Cerere de înscriere

Formular grup tintã

Declaratie

16.07.2012 24.07.2012
Anunt organizare concurs profesor metodist Casa Corpului Didactic Cluj 10.07.2012 20.08.2012
Anunt incepere program pedagogi scolari si anexa 1 06.07.2012  
Workshop Video-Copilul sau lipsa de identitate 19.06.2012 21.06.2012
Activitate metodicã cu responsabilii de dezvoltare profesionala din unitatile de învãtãmânt din judetul Cluj 12.06.2012 21.06.2012

Achiziţie publicã cerere, ofertã, servicii de consultanţã privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrãri de construcţii si a contractului de servicii de supraveghere a lucrarilor - diriginţie de santier.

06.06.2012 15.06.2012
Cerc metodic profesori documentaristi/responsabili CDI 31.05.2012 06.06.2012

Achiziţie publicã cerere, ofertã, servicii de consultanţã privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrãri de construcţii si a contractului de servicii de supraveghere a lucrarilor - diriginţie de santier.

29.05.2012 05.06.2012

În atenţia profesorilor debutanţ înscrisi la programul de formare "Program de pregãtire a cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii examenului de definitivare în învãþãmânt"

Componenţa grupelor

Orar grupe

24.05.2012  
Proiectul e-Formare_ID_55336 - inscriere - sesiunea 5 22.05.2012 31.05.2012
POSDRU/87/1.3/S/55336 Concurs pentru ocuparea postului de Expert baze de date 1 14.05.2012 22.05.2012

Anunţ de înscriere la "Programul de pregatire a cadrelor didactice debutante în vederea sustinerii examenului de definitivare în învãþãmânt"

Fisa de inscriere

09.05.2012 15.05.2012
Activitate metodicã cu profesorii de matematicã din judetul Cluj 3 - 5.04.2012 29.03.2012  

Convocare - "Competente integrate pentru societatea cunoasterii" - în atentia unitãtilor de învãtãmânt din judetul Cluj

Lista cursantilor

09.02.2012 15.02.2012

Anunţ de înscriere la Simpozionul Preuniversitaria, ediţia a XXIV-a

Fisa de înscriere

17.01.2012 17.03.2012
POSDRU/87/1.3/S/58422 Concurs pentru ocuparea postului de Responsabil comunicare 10.01.2012 16.01.2012
POSDRU/87/1.3/S/56116 Concurs pentru ocuparea postului de Responsabil comunicare 10.01.2012 16.01.2012

Apel înscriere program de formare acreditat "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii", sesiunile 3, 4 si 5.

Formular 1.
Formular 2.
Formular 3.
Formular 4.

22.12.2011 20.01.2012
In atenţia pedagogilor scolari din judeţul Cluj 09.12.2011  

Anunţ achiziţie publicã servicii, tonere si cartuse:

06.12.2011  
Activitate metodicã cu responsabilii cu formarea continuã 05.12.2011  

Anunţ achiziţie publicã servicii, proiectare si inginerie

04.11.2011 11.11.2011
Sesiunea 3 de formare proiect E-formare - Competenţe integrate pentru societatea cunoasterii
Orarul sesiunii 3 de formare
Lista cursanţilor pentru sesiunea 3

25.10.2011 28.10.2011
Ziua mondialã a bibliotecilor scolare 12.10.2011 20.10.2011
POSDRU/87/1.3/S/55336 Concurs pentru ocuparea postului de Expert baze de date 1, judet 1 06.10.2011 13.10.2011
POSDRU/87/1.3/S/56116 Concurs pentru ocuparea postului de Secretar 06.10.2011 13.10.2011
POSDRU/87/1.3/S/58422 Concurs pentru ocuparea postului de Secretar 06.10.2011 13.10.2011
POSDRU 87/1.3/S/63576 - Anunţ de selecţie a unei organizaţii pentru a deveni pertener în implementarea proiectului 05.10.2011  
POSDRU 87/1.3/S/63576 - Lista formatorilor selectaţi în cadrul proiectului "Formarea continuã a profesorilor de limba românã în societatea cunoaşterii" 05.10.2011  

Situatie responsabili cu formarea continuã si directori unitãti de învãtãmânt (adresa ISJ nr. 11096/16.09.2011)

Macheta adresa ISJ nr. 11096/16.09.2011

16.09.2011 22.09.2011

 

 

 

Informaţii (anunţuri şi invitaţii) de interes general

SUBIECT
PUBLICAT
TERMEN
Instruire la Torino pentru profesorii debutanti 24.09.2012  

Stiinte Masterat didactic - limba româna

Stiinte Masterat didactic - limba maghiara

13.09.2012  

Simpozionul Naţional "Descentralizarea învãţãmântului preuniversitar românesc" Ediţia a II-a
Fisa de înscriere
Calendarul naţional al sesiunilor de referate si comunicãri pentru elevi organizate în anul ºcolar 2011-2012, fãrã finanţare M.E.C.T.S

29.03.2012  

În atenţia unitãţilor de învãţãmânt - Concurs "Prietenie"

Scrisoarea Ambasadei Germane

Formular (Declaraţie de consimţãmânt)

16.02.2012  
e-Prof - "Formarea personalului didactic din învãtãmântul secundar în vederea utilizãrii tehnologiei informatiei si a instrumentelor e-learning în activitatea didacticã" 02.02.2012  
Forumul Parteners in Learning 2012 02.02.2012  
Proiect educaţional: "Tradiţie creştinã-oglinditã prin datini şi obiceiuri" - Scoala cu clasele I-VIII "Gheorghe Sincai" Floreşti - fişã însciere concurs 02.12.2011  
Admitere master Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 2011 01.09.2011  

 

Anunţuri permanente

SUBIECT
PUBLICAT
Raport de activitate pentru anul scolar 2011-2012 31.08.2012
Raport de activitate pentru semestrul I, anul şcolar 2011-2012 24.01.2012
Plan managerial pentru anul şcolar 2011-2012 12.12.2011
Raport de activitate pentru anul scolar 2010-2011 12.10.2011
Raport de activitate pentru semestrul I, anul şcolar 2010-2011 09.03.2011
Plan managerial pentru anul şcolar 2010-2011 09.03.2011

Arhiva an scolar 2010-2011

Arhiva an scolar 2009-2010

Arhiva an scolar 2008-2009

Arhiva