Menu

Resurse CDI

Publicația Activități dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri (2018)

Publicația Dascălii noștri (2017)

Formarea inițială - Dobândirea calității de profesor documentarist se realizează prin parcurgerea studiilor de specialitate în conformitate cu prevederile art.262 alin.3 , lit. g coroborat cu art. 247 lit. m din Legea educației naționale nr. 1/2011. (art.19 /OM5556/07/10/2011)

Centralizator profesor documentarist

http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/postuniversitar/prof_doc.html

Formarea continuă și evoluția în carieră a profesorului doumentarist se realizează în conformitate cu art. 242 din Legea educației naționale nr. 1/201. (art.22/OM5556/07/10/2011)